Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/includes/joomla.php on line 844

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/includes/joomla.php:844) in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/includes/joomla.php:844) in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/includes/joomla.php:844) in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/includes/joomla.php:844) in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/includes/joomla.php:844) in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/includes/joomla.php:844) in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/index.php on line 254

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/templates/dd_olive/index.php on line 4
ห้องสมุดดิจิทัลช้างไทย - เว็บลิงค์

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/includes/pathway.php on line 280

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/includes/pathway.php on line 313
หน้าหลัก arrow รวมเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัล
Main Menu
หน้าหลัก

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
การดูแลและถนอมดวงตา

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
การดูแลสุขภาพผิว ผม เล็บ

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
การดูแลสุขภาพหู

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
สุขอนามัยในช่องปาก

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
อาหารเพื่อสุขภาพ

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
ธรรมชาติบำบัด

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
ดูดวงเพื่อสุขภาพ
รวมเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัล

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
หนังสือน่าอ่าน

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 35
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 35
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลืมพระเกียรติ
โรงพยาบลหัวเฉียว

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 35
แนะนำโรงพยาบาลหัวเฉียว
ทิปส์น่ารู้เพื่อสุขภาพ
*  นวดศีรษะคลายเครียด 
*  ดื่มน้ำแก้โรคหวัด
*  ไข่ขาวรักษาแผลน้ำร้อนลวก
วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ
รายงานห้องสมุดดิจิทัล

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
ACM Digital Library

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
ฐานข้อมูล Dspace

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
ฐานข้อมูลในประเทศไทย

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
ห้องสมุดดิจิทัลในต่างประเทศ

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
ห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
บทความ
ประวัติผู้ดูแลเว็บ

Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 52
แนะนำผู้ดูแลเว็บ

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 35
ผู้ดูแลระบบ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
รวมภาพกิจกรรม

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /srv/disk6/yuphinsukhum/www/yuphin.awardspace.info/modules/mod_mainmenu.php on line 35
ทัศนศึกษาดูงานสิงคโปร์
นำเที่ยวท่องห้องสมุด
เว็บลิงค์
  เว็บลิงค์ ฮิต
  Link   สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
e-Book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในความรู้สึกของหลาย ๆ คน แต่ อีกไม่นานจะเป็นที่รู้จัก ในหมู่นักอ่านทั้งหลาย โดยเฉพาะในวงการห้องสมุดซึ่งใน อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ให้เป็น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิตัลและ ห้องสมุด
288
  Link   ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร,
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ทุกรูปแบบ ทั้งในลักษณะของสื่อโทรทัศน์ หนังสือ เอกสาร และโน้ตเพลง เพื่อเผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาช
368
  Link   เที่ยวห้องสมุดกรุงเทพมหานคร
แนะนำห้องสมุดในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
375
  Link   ห้องสมุด สำนักงานอัยการสูงสุด
พ.ศ. ๒๔๗๑ พระยามานราชเสวี อธิบดีกรมอัยการคนที่ ๕ ได้สร้างห้องสมุดส่วนตัวขึ้น ต่อมาได้พัฒนาเป็นห้องสมุดในสังกัด กองวิชาการ แรกๆ มีข้าราชการอัยการที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ อาทิ ดร.ขุน ศรียาภัย ดร.อุทิศ แสนโกศิก ดร.อำรุง
330
  Link   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการสารสนเทศ ทางการศึกษาดำเนินการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดตามแผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2498 ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนครั้งแรกของว
279
  Link   สถาบันดำรงราชานุภาพ
ห้องสมุดออนไลน์
920
  Link   ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์บรรณสารสนเทศจะพัฒนาให้เป็นห้องสมุดสมบูรณ์แบบ คือมีคุณสมบัติและศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทั้งจะพัฒนาให้เป็นแหล่งองค์ความรู้ และแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นใ
434
  Link   ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เริ่มขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ในปี พ.ศ. 2503 เป็น ประเภทห้องสมุดเฉพาะ และให้บริการเฉพาะพนักงานเท่านั้น ต่อมาได้ขยายการ ให้บริการไปถึงบุคคลภายนอกด้วย และในปี
273
  Link   สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หอสมุดแห่งชาติปัจจุบันของไทย สถาปนาขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหากษัตราธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยการรวมหอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพุทธสาสนสังคหะเข้าด้วยกัน ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโป
299
  Link   หอสมุดแห่งชาติ
หอสมุดแห่งชาติปัจจุบันของไทย สถาปนาขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหากษัตราธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยการรวมหอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพุทธสาสนสังคหะเข้าด้วยกัน ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโป
277
 
Themes and Templates by dezinedepot